Slovenščina

Sasopergar2

Mag. Saša Pergar

Predavatelj na tečaju priprave na maturo iz predmeta slovenščina.

Mag. Saša Pergar je učitelj slovenščine in angleščine na Gimnaziji Franca Miklošiča v Ljutomeru. Sodeloval je pri zasnovi učnega gradiva Barve jezika za jezikovni pouk v gimnazijah ter srednjih tehniških in strokovnih šolah ter je soavtor priročnikov za pripravo na jezikovni del poklicne in splošne mature iz slovenščine. Poglobljeno je preučeval vpliv začetnega opismenjevanja v materinščini na opismenjevanje v tujem jeziku. Ukvarja pa se tudi s pisanjem leposlovja in je avtor več slikanic za otroke.
Kako zbereš točke na maturi iz slovenščine?

Naloge in točke
160
točk
50
Pisni izpit - 50% ocene: Šolski esej
Pisanje razpravljalnega ali interpretativnega/razlagalnega eseja po smernicah z do 5 postavkami

90
Pisni izpit - 30% ocene
Razčlemba izhodiščnega neumetnostnega besedila in tvorba krajšega neumetnostnega besedila – do 25 nalog

20
Ustni izpit – 20% ocene
Glasno branje (pol)literarnega besedila, odgovarjanje na vprašanja ob odlomku, pregledno vprašanje iz književnosti ali strukturirana jezikovna naloga; zmožnost govornega nastopanja in uradnega pogovarjanja ter kultura dialoga
IZBERI PAKET


MaXtura: Slovenščina

Spletni tečaj v živo

Kaj je v paketu?

 • Spletna predavanja v živo na platformi Zoom – 10 sobot po 4 šolske ure. (24. 2. 2024, 2. 3. 2024, 9. 3. 2024, 16. 3. 2024, 23. 3. 2024, 30. 3. 2024, 6. 4. 2024, 13. 4. 2024, 20. 4. 2024 in 27. 4. 2024)
 • Spletno predavanje psihiatrinje za otroke in mladostnike, ki bo pokazala ciljne vaje za boljše nadzorovanje emocij in zvijače za krepitev samozavesti – 2 termina po 2 šolski uri. (2. 4. 2024 in 9. 4. 2024)
 • Posnetki predavanj, ki so dostopni na www.izziRokus.si za neomejeno pregledovanje in ponavljanje gradiva.
 • Priročnik Matura: priprava na jezikovni del splošne mature iz slovenščine, ki vsebuje:
  • sistematično in pregledno ponovitev temeljnih jezikovnih pojmov,
  • naloge za hitro in samostojno utrjevanje jezikovnega znanja,
  • razčlembo aktualnih neumetnostnih besedil po vzoru izpitnih pol,
  • naloge za tvorjenje besedilnih vrst.
 • Interaktivno gradivo na www.izziRokus.si:
  • ponazoritve jezikovnih ravnin in pojmov

Cena: 150 EUR

NAKUPProfesorji na MaXturi

MaXturo so zasnovali profesorji, ki so tako dobri, da pišejo učbenike. Vedo, kakšna vprašanja te čakajo na maturi, vedo pa tudi vse odgovore na vprašanja, ki te mučijo. Ozračje na njihovih urah je sproščeno, njihovi učenci pa se hitro in z lahkoto učijo.

Zakaj 5